Møte i Formannskapet

Tid og sted: 28.10.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
55/19 Endring av forskrift om politivedtekter 2. gangs behandling
56/19 Tertialrapport 2 2019 - Vestby havn
57/19 Tertialrapport 2 2019
58/19 Budsjettendring tertial 2 2019
59/19 Innbyggerforslag - sentrumsbroen
60/19 Nytt valgoppgjør - Karoline E. Forvik - MDG
61/19 Nytt valgoppgjør - Sara Kreppen Bendiksen - R