Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 28.11.2022 kl. 13:00 - Vestby rådhus, Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
68/22 Ny interkommunal bredbåndsstrategi
69/22 Utvalg for bruk og utforming av Son torg og Glenneparken - oppfølging av utvalgets vedtak 01.11.2022 - veien videre.
70/22 Anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2022-2025
71/22 Anleggsplan for kulturarenaer 2023-2026
72/22 Langtidsleie av kommunal grunn - Gnr 9 Bnr 390 - Velforeningen Sole Skog III
73/22 Endret organisasjonsform Vestby Havn
74/22 Drift Vestby kulturkvartal
75/22 Fritak for verv i forliksråd - nyvalg
76/22 Handlingsprogram og budsjett 2023 - 2026 Vestby havn
77/22 Handlingsprogram 2023 - 2026