Møte i Formannskapet

Tid og sted: 29.08.2016 kl. 18:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
37/16 Støtte til TV-aksjonen
38/16 Søknad om midler - Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård
39/16 Søknad om støtte til Risil Skatepark
40/16 Innredning av 3. etasje Rådhusgata 2/Sentrumsveien 9
41/16 Utredning av El-biler
42/16 1. gangs behandling - Kommunedelplan for kulturminner
43/16 Ny utredning av enslige mindreårige flyktninger