Møte i Formannskapet

Tid og sted: 29.10.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
61/18 Avslutning av Byggekomiteens arbeid med investeringsprosjektet "Ny ungdomsskole Vestby nord"
62/18 Parkeringsalternativer Vestby sentrum
63/18 Etterbruk av Hølenviadukten
64/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019
65/18 Tertialrapport 2 2018 - Vestby havn
66/18 Tertialrapport 2 2018
67/18 Budsjettendring tertial 2 2018