Møte i Formannskapet

Tid og sted: 30.10.2017 kl. 18:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
64/17 Revidering av retningslinjer for startlån
65/17 Tertialrapport 2 2017 - Vestby havn
66/17 Budsjettendring tertial 2 2017
67/17 Tertialrapport 2 2017
68/17 Hølen idrettsklubb - leie av kommunalt område Brandstad
69/17 Felles avfallssorteringsanlegg i Østfold
70/17 Salg av næringseiendom - Området BK - Tomt ca 5 daa