Møte i Helse- og omsorgsutvalget

Tid og sted: 13.06.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
6/18 Tertialrapport 1 2018
7/18 Årsberetning og årsmelding 2017 - Vestby kommune
8/18 Søknad om skjenkebevilling - Dille Morris Coffee Van
9/18 Vedtak - Søknad om utvidet skjenkeareal for Hagestua AS
10/18 Søknad om salgsbevilling - NG Meny Østfold AS, Meny Mosseporten
11/18 Søknad om skjenkebevilling - La Paz Son AS
12/18 DELEGERING AV VEDTAKSMYNDIGHET ETTER SERVERINGSLOVEN OG ALKOHOLLOVEN SOMMEREN 2018