Møte i Helse- og omsorgsutvalget

Tid og sted: 14.06.2017 kl. 18:00 - Rehabbygget
Møtedokumenter
Enkeltsaker
8/17 2.gangs behandling - Lokal forskrift om tildeling av sykehjemsplass
9/17 Søknad om skjenkebevilling - Torvgården Cafè og Design
10/17 Orientering om delegerte vedtak og kontroller m.m. 2016 - Alkohol- og serveringsloven
11/17 Tertialrapport 1 2017
12/17 Årsberetning og årsmelding 2016 - Vestby kommune