Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. april:

Endringer i regionale smitteverntiltak fra 12. april

Regjeringen har besluttet å lette på smitteverntiltak i flere kommuner i Viken, deriblant Vestby kom... Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 01.03.2021 kl. 18:00 - Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker
14/21 Godtgjøringsreglementet - endring
15/21 Politisk reglement 2019-2023, justering
16/21 Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd
17/21 Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, Viken fylkeskommune
18/21 Sommerjobb for ungdom 2021
19/21 Kontrollutvalgets årsplan 2021
20/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020
21/21 Søknad om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Sveinung Eggen, Høyre
22/21 Nyvalg i Havneutvalget, Eldrerådet og Utvalg for kommunens plan for helse- og omsorg
23/21 Søker om fritak - Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Annette Mjåvatn - Uavhengige Sosialdemokrater
24/21 Ny forskrift februar 2021
25/21 Tilskudd, kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter