Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 02.09.2019 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
62/19 Ny parkeringsløsning Son havn nord
63/19 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2018
64/19 Evaluering en time fysisk aktivitet i Vestbyskolen
65/19 Overføring av hjemmel til festeretten til Gnr 133 Bnr 467 i Vestby
66/19 Etablering av samarbeid om voksenopplæring og kvalifisering for innvandrere og flyktninger
67/19 Organisering av forliksrådene i Follo-regionen
68/19 Revidering av kommunens bruk av justeringsavtaler for merverdiavgift i Vestby kommune
69/19 Revidering av Eiermelding
70/19 Organisering av råd/ utvalg og Reglement for politisk godtgjøring
71/19 Ny selskapsavtale MOVAR
72/19 Lovlighetskontroll av vedtak om valg til byggekomité for Solhøy
73/19 Klage på vedtak av 08.04.2019 - Gnr 96 Bnr 1 - Pung