Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 04.09.2017 kl. 18:00 - Kommunestyresalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
60/17 Planprogram - Kommuneplanrullering 2019 - 2030
61/17 Oppfølging vedtak K, 05122016, Tiltaksplan for trafikksikkerhet - 2017
62/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2016
63/17 2.gangs behandling av endring av vedtekter skolefritidsordning etter høringsrunde
64/17 2.gangs behandling - Endring av vedtekter i kommunale barnehager
65/17 Bruk av Vestby klubbhus
66/17 Søknad om fritak - Ellen C. R. Klaveness - MDG