Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 05.09.2022 kl. 17:00 - Vestby rådhus, Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
51/22 Streaming av politiske møter
52/22 Elektronisk meldetjeneste
53/22 Stiftelsen Vestby Prestegård, endring av vedtekter
54/22 Finansreglement for Vestby kommune
55/22 Delegering av myndighet i landbrukssaker, ny justering
56/22 Generasjon M og kommunalt alternativ
57/22 Avtale mellom Vestby kommune og Kølabua fiskerlag
58/22 Søknad om fritak - Suppleringsvalg - Anne Karine Sørskår (V)
59/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Rus- og psykisk helsearbeid blant barn og unge i Vestby kommune
60/22 Forhåndsforeleggelse - Felles renovasjonsarealer - Vestby
61/22 2. gangsbehandling - Ny vei ASKO - Sole Skog - Detaljregulering
62/22 Revidert seniorpolitikk - 10% seniorfri med lønn
63/22 Ny behandling: Vestby kulturkvartal - Drifts- og bemanningsplaner

Infosaker
26/22 Innkalling til møtet i representantskapet i Viken 220922 - Kontrollutvalgssekretariat IKS
27/22 Oversendelse av saksdokumenter for representantskapet i IUA Indre Oslofjord 240822
28/22 Møteprotokoll 280622 - Møteinnkallinger og protokoller - Representantskapet - Søndre Follo Renseanlegg IKS
29/22 Diverse årsmeldinger 2021 fra selskap og interkommunale samarbeid
30/22 Innkalling til generalforsamling 2022 i fagråd for ytre Oslofjord 230922