Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 05.12.2016 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
106/16 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020
107/16 Handlingsprogram for kulturarenaer 2017-2020
108/16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet - 2017
109/16 Boligsosialplan 2016 - 2020
110/16 Etablering av aksjeselskap - Vestby Utvikling AS
111/16 Handlingsprogram 2017 -2020
112/16 Handlingsprogram og budsjett 2017 -2020 Vestby havn
113/16 2.gangs behandling - Endring av forskrift om alkoholomsetning m.m. Vestby kommune, Akershus
114/16 Stortingsvalg 2017. Fastsetting av valgdager og åpnigstider