Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 08.04.2019 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
27/19 Fordelskort
28/19 Informasjon om framdrift - Etterbruk av Hølenviadukten
29/19 Sykkelstrategi
30/19 Ny avtale om kioskdrift på Krokstrand friområde
31/19 Økt kapasitet ved Vestby sykehjem
32/19 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Ås og Vestby
33/19 Revidert hovedplan for husholdningsrenovasjon 2018-2022 for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune
34/19 Gnr 96 Bnr 1 Pung i Vestby kommune – søknad om deling - behandling etter jordloven
35/19 Valg av styremedlemmer - Næringstjenester AS
36/19 Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.19 - 30.04.21