Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 09.10.2017 kl. 18:00 - Kommunestyresalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
69/17 2. gangs behandling - Kommunedelplan for friluftsliv
70/17 Meråpent bibliotek i Vestby kommune
71/17 Oppfølging vedtak K, 05122016, Tiltaksplan for trafikksikkerhet - 2017
72/17 Reglement for vigsler i Vestby kommune
73/17 Follo Futura AS
74/17 Søknad om kommunal støtte om utskifting av hovedtavle og sikringsskap på Elverhøy
75/17 Avvikling av kommunale heimevernsnemnder