Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 09.12.2016 kl. 17:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
113/16 2. gangs behandling - Områderegulering - Vestby sentrum
114/16 Revidering av møtereglementet
115/16 Etiske retningslinjer i Vestby kommune
116/16 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Carsten Mogensen
117/16 Valg av meddommere til Follo Tingrett
118/16 Valg av meddommere og lagrettemedlemmer til Borgarting lagmannsrett