Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 10.09.2018 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
41/18 Estetisk plan for Vestby sentrum
42/18 Økt ramme startlån
43/18 Renovasjonsløsning for Vestby sentrum - konseptvalg
44/18 Kulturkvartalet - Fremdrift
45/18 Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn
46/18 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2017
47/18 Avsluttende møte i Byggekomiteen for Grevlingen skole
48/18 Utvidelse av grønnstruktur og nytt fortau basert på områderegulering for Vestby sentrum – Ekspropriasjon av grunn og rettigheter fra GNR. 9 BNR. 21 (Grøstad gård)