Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 10.10.2016 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
84/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
85/16 Ny Bjørlien skole - Budsjett
86/16 Innredning av 3 etg. Rådhusgata 2
87/16 Krokstrand friområde - plan og kostnader universell utforming
88/16 Valg av forliksrådsmedlemmer 01.01.17 - 31.12.20
89/16 Barnerepresentasjon ved plan- og byggesaker - nyvalg
90/16 Valg av meddommere og lagrettemedlemmer for perioden 01.01.17- 31.12.20
91/16 Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 01. januar 2017 - 31. desember 2020
92/16 Høringsuttalelse Vestby kommune
93/16 Høringsuttalelse om fylkesmannens fremtidige struktur
94/16 Regionreform