Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 11.12.2017 kl. 18:00 - Kommunestyresalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
84/17 Vedtak om beregning av refusjon - Gnr 8 Bnr 552 - Vestby storsenter - Opparbeidelse veianlegg
85/17 Kostnader kulturkirken/kulturbygget i Son - oppfølging av k-sak 107/16
86/17 Eiendommen Elverhøy
87/17 Strategiplan for Vestby kommune resultatområde skole 2018-2021
88/17 Handlingsprogram for kulturarenaer 2018-2021
89/17 Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021
90/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018
91/17 Handlingsprogram og budsjett 2018-2021 for Vestby havn
92/17 Handlingsprogram 2018-2021