Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 12.02.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/18 Vurdering av frivillig vern av kommunens eiendom - Ødemørk
2/18 Vestby mot 2030 – Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune
3/18 Andregangsbehandling av Kommunedelplan for klima- og energi
4/18 Forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen i Vestby
5/18 Bosetting av flyktninger fra og med 2018
6/18 Temaplan vannforsyning
7/18 Barnerepresentasjon ved plan- og byggesaker - nyvalg
8/18 Korrigering av protokoll K-86/15