Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 12.09.2016 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
65/16 Støtte til TV-aksjonen
66/16 Søknad om støtte til Risil Skatepark
67/16 Søknad om midler - Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård
68/16 Utredning av Seniorkontakt/Eldrekontakt for Vestby kommune
69/16 Innredning av 3. etasje Rådhusgata 2/Sentrumsveien 9
70/16 Mulighetsstudier for svømmehall nord
71/16 Utredning av El-biler
72/16 Brukerundersøkelse SFO 2016
73/16 Felles retningslinjer SFO
74/16 Fysisk aktivitet i skolen
75/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2015
76/16 Vestby kulturskole - Kulturskoleplan 2016 - 2019
77/16 2. gangs behandling -Brannsikringsplan tett trehusbebyggelse Son
78/16 Planstrategi 2016 - 2020
79/16 Ny utredning av enslige mindreårige flyktninger
80/16 Valg av meddommere og lagrettemedlemmer for perioden 01.01.17- 31.12.20
81/16 Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 01. januar 2017 - 31. desember 2020
82/16 Endring av sammensetningen av styret ved Søndre Follo Renseanlegg IKS - Nyvalg
83/16 Regionreform