Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 12.11.2018 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
63/18 Kommune- og fylkestingsvalg 2019. Fastsetting av valgdager
64/18 Fastsetting av stemmekretser og stemmesteder - Kommune- og fylkestingsvalg 2019
65/18 Avslutning av Byggekomiteens arbeid med investeringsprosjektet "Ny ungdomsskole Vestby nord"
66/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019
67/18 Eldreplan
68/18 Etterbruk av Hølenviadukten
69/18 Parkeringsalternativer Vestby sentrum
70/18 Strategiplan for Son havn
71/18 Konsesjonssøknad Sundby Nordre
72/18 Tertialrapport 2 2018 - Vestby havn
73/18 Tertialrapport 2 2018
74/18 Budsjettendring tertial 2 2018
75/18 Nytt valgoppgjør - Julia Sandstø