Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 13.02.2017 kl. 18:00 - Kommunestyresalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om demensomsorg i Vestby kommune
2/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om anti-korrupsjonsarbeidet i Vestby kommune
3/17 Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten
4/17 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
5/17 Forlengelse av avtalen med KPMG om regnskapsrevisjon
6/17 Kjøp av plasser i parkeringskjeller
7/17 Valg av byggekomite - Idrettshall Grevlingen
8/17 Endring av vedtekter Cato-stiftelsen
9/17 Kommunenes plikt til akutt tilbud og døgnopphold - rus og psykiske lidelser
10/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Vestby kommune og Akershus universitetssykehus- revisjon 2016
11/17 Nytt leveringspunkt for vann fra MOVAR
12/17 Valg av meddommere til Follo Tingrett