Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 13.12.2019 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
121/19 Reglement for ungdomsrådet i Vestby kommune
122/19 Reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse
123/19 Reglement for Vestby eldreråd
124/19 Opprette utvalg for eldreplan - 2019 - 2023
125/19 Opprette utvalg for bruk av kommunale bygg og anlegg 2019 - 2023
126/19 Opprette utvalg for handlingsplan for skolekrets 2019-2023
127/19 Kretsgrenser og skolebehov
128/19 Opprette utvalg for eiermelding 2019 - 2023
129/19 Korrigering av handlingsprogrammets punkt om eiendomsskatt