Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 15.10.2018 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
50/18 Ny forskrift om politivedtekter for Vestby kommune
51/18 Follopiloten - ny avtaleperiode
52/18 Veteranplan for Vestby kommune
53/18 Søknad om forhåndstilsagn om kommunalt tilskudd til ordinær barnehagedrift Hjertehagen barnehage
54/18 Hølendalen - grunnundersøkelse ny investering
55/18 Utredning belysning Krusebyen/Krusebyveien
56/18 2. gangsbehandling - detaljregulering - Meierikvartalet
57/18 Mindre endring av reguleringsplan - Skoglundkollen
58/18 Ny 2. gangs behandling - Stjernåsen - detaljregulering
59/18 Utredning om kommunepsykolog
60/18 Konsesjonssøknad Sundby Nordre
61/18 Valg til Søndre Follo Renseanlegg IKS - Lovlighetsklage