Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 17.06.2019 kl. 17:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
45/19 Årsregnskap 2018 - Vestby havn
46/19 Årsberetning og årsmelding 2018 - Vestby havn
47/19 Tertialrapport 1 2019 - Vestby havn
48/19 Årsregnskap 2018 - Vestby kommune
49/19 Årsberetning og årsmelding 2018 - Vestby kommune
50/19 Tertialrapport 1 2019
51/19 Budsjettendring tertial 1 2019
52/19 Vestby idrettslag - leie av kommunalt område Risil
53/19 Vestby videregående skole - idrettshall
54/19 Felles offentlig parkeringsløsning for Vestby sentrum
55/19 Finansiering av avfallssuganlegg i Vestby sentrum
56/19 Endring av forskrift om politivedtekter
57/19 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2018
58/19 Evaluering en time fysisk aktivitet i Vestbyskolen
59/19 Ny parkeringsløsning Son havn nord
61/19 2.gangsbehandling - Endring av vedtekter i kommunale barnehager