Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 18.03.2019 kl. 17:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
13/19 2. gangs behandling kommuneplan Vestby 2019 - 2030
14/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - ny behandling
15/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
16/19 Etterbruk av Bjørlien gamle skole - Saksfremlegg 2019
17/19 Næringstjenester AS
18/19 Birkelandgården - Fremtidig bruk
19/19 Bytte av kunstgress - valg av miljøvennlig alternativ
20/19 Søknad om støtte fra Vestby Bedriftsforum og Son Næringsforening
21/19 2. gangs behandling - Søndre Follo renseanlegg - Detaljregulering
22/19 VA-norm for Vestby kommune
23/19 Temaplan Avløp
24/19 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
25/19 Suppleringsvalg Torill Cecilie Lynghaug (V)
26/19 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg - Signy Svendsen (Sv)