Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 19.03.2018 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
9/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2018
10/18 Strategiplan for havna - eventuell avhending av brygger og rettigheter
11/18 Samarbeid og evt. utvidelse av plasser på Næringstjenester AS
12/18 Deltakelse i sykkelbyordning
13/18 Overskjøting av festekontrakt gnr 160 bnr 26 - Son Kystkultursenter til Museene i Akershus
14/18 Arkeologisk utgravning av steinalderboplass R2 - Gnr 144 Bnr 32 - Bruerveien 30 - Kostnadsdekning av utgifter
15/18 Opprettelse av byggekomite for kulturkvartalet og rådhusparken
16/18 Høringsuttalelse - Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus - Akershus fylkeskommune
17/18 Klage - refusjonsavslag - Gnr 8 Bnr 552 - Vestby storsenter
18/18 Søknad om fritak - Erik Såheim