Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 20.03.2017 kl. 18:00 - Kommunestyresalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
13/17 Krokstrand friområde - oppgradering av kiosken
14/17 Gang- og sykkelvei langs Hobølveien - finansiering/bygging
15/17 Handlingsprogram 2017-2020 - korrigering av låneopptak 2017
16/17 Endringer av retningslinjer
17/17 Godtgjøringsreglementet for folkevalgte
18/17 Søknad om fritak og suppleringsvalg - Arild Hammerø
19/17 Oppnevning av kommunal styrerepresentant - Kvartsveien Boligsameie
20/17 Valg - Oppnevning av ny kommunal styrerepresentant til Kvartsveien boligsameie