Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 20.05.2019 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
37/19 Framtidig leveringssikkerhet for vannforsyning - Vestby kommune
38/19 Utredning av vikarpool for skolene i Vestby kommune
39/19 Hummerfredningsområde i Vestby kommune
40/19 Ny parkeringsløsning Son havn nord
41/19 Tilbud som partnerkommune i Mosseregionens Næringsutvikling
42/19 Konsesjonssøknad Sundby Nordre
43/19 Nye Bjørlien skole - Budsjett
44/19 Endring av byggekomité - Solhøy