Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 20.06.2016 kl. 17:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
49/16 Årsregnskap 2015 - Vestby kommune
50/16 Årsberetning og årsmelding 2015 - Vestby kommune
51/16 Årsregnskap 2015 - Vestby havn
52/16 Årsberetning og årsmelding 2015 - Vestby havn
53/16 Tertialrapport 1 2016
54/16 Budsjettendring tertial 1 2016
55/16 Tertialrapport 1 2016 - Vestby havn
56/16 Ny Brevik Skole og Grendesenter - Budsjett
57/16 Pepperstad skog nord, GNR. 6, BNR, 836 - Detaljregulering - 2.gangs behandling
58/16 Endring av selskapsavtale Movar IKS
59/16 Søknad om fritak for eiendomsskatt, Follo Ren IKS, gnr 81 bnr 22
60/16 Kjøp av Rådhusgata 10-14
61/16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2015
62/16 Felles retningslinjer SFO
63/16 Fysisk aktivitet i skolen
64/16 Nyvalg - Bjørlien byggekomite