Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 20.06.2022 kl. 17:00 - Vestby rådhus, Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
40/22 MC 1 % resolusjon
41/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan- og byggesaksbehandling i Vestby kommune
42/22 2.gangs behandling - Revisjon av Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse Son
43/22 Vestby kulturkvartal: Drifts- og bemanningsplaner
44/22 Kommuneplan 2023-2034 - Forslag til Høring
45/22 Tertialrapport 1 - Vestby havn
46/22 Årsmelding og årsberetning 2021 - Vestby Havn
47/22 Årsregnskap 2021 - Vestby Havn
48/22 Tertialrapport 1 2022 med budsjettendringer - Vestby kommune
49/22 Årsmelding og årsberetning 2021 - Vestby kommune
50/22 Årsregnskap 2021- Vestby kommune