Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 21.10.2019 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
80/19 Valg av delegater til fylkesmøtet i KS -valgperioden 2019-2023
81/19 Valg til Plan- og miljøutvalget - valgperioden 2019 -2023
82/19 Valg til Havnestyre - valgperioden 2019 - 2023
83/19 Valg til Ungdomsråd - Valgperioden 2019 - 2023
84/19 Valg til Råd for personer med funksjonsnedsettelse - Valgperioden 2019 - 2023
85/19 Valg til Eldreråd - Valgperioden 2019 - 2023
86/19 Valg av Forhandlingsutvalg - Valgperiode 2019 - 2023
87/19 Valg til MOVAR, representantskapet - valgperioden 2019 - 2023
88/19 Valg til Søndre Follo Renseanlegg (SFR), representantskap - valgperioden 2019 - 2023
89/19 Valg til Vestby stiftelsesbarnehage, styret - valgperioden 2019 - 2023
90/19 Valg til Frivilligsentralen, styret - valgperioden 2019 - 2023
91/19 Valg til Skjærgårdstjenesten, styret - valgperioden 2019 - 2023
92/19 Valg til Oslofjordens friluftsråd - valgperioden 2019 - 2023
93/19 Valg til Kirkelig fellesråd - valgperioden 2019 - 2023
94/19 Valg til Stiftelsen Kultursenteret Vestby prestegård, styret - valgperioden 2019 - 2023
95/19 Valg til Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård, årsmøte - valgperioden 2019-2023
96/19 Valg til Ytre Oslofjord, generalforsamling - valgperioden 2019 - 2023
97/19 Valg til Takstnemnd - valgperioden 2019 - 2023
98/19 Valg til Klagenemnda for eiendomsskattesaker - valgperioden 2019 - 2023
99/19 Valg til Kulturpriskomite - valgperioden 2019 - 2023
100/19 Valg til Byggeskikkomite - valgperioden 2019 - 2023
101/19 Valg til Samarbeidsutvalget (SU), skole - valgperioden 2019 - 2023
102/19 Valg til Samarbeidsutvalget (SU), barnehage - valgperioden 2019 - 2023