Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 22.05.2017 kl. 18:00 - Kommunestyresalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
36/17 Strategiplan resultatområde skole 2017-2020
37/17 Øst 110-sentral IKS
38/17 Son Tennisklubb - leie av statlig sikret friluftsområde
39/17 Investeringsplan for svømmehall nord
40/17 Snublestein til Minne om Arthur Rosenberg
41/17 Valg av medlemmer til styret i Stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.17-30.04.19
42/17 Kontrollutvalget - Nyvalg
43/17 2. gangsbehandling - Nordre Labo - Detaljreguleringsplan
44/17 Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård - Endring av vedtektene
45/17 Kyststi ved OBOS-stranda - innbyggerinitiativ