Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 23.05.2016 kl. 18:00 - Kommunestyret
Møtedokumenter
Enkeltsaker
39/16 Kontrollutvalgets godtgjøring
40/16 Rådmannens oppfølging av rapporten om rådmannens internkontroll
41/16 Endring av selskapsavtale - Søndre Follo Renseanlegg
42/16 Mekling av uløste innsigelser til kommuneplan 2014 - 2026
43/16 Alkoholpolitikk, Vestby kommune
44/16 Fjernvarme i Vestby kommune - Brudd på vilkår i fjernvarmekonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat
45/16 Reglement for bruk av ordførerkjede i Vestby kommune
46/16 Valg - Oppnevning av ny kommunal styrerepresentant
47/16 Parkeringsplasser i Son