Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 28.05.2018 kl. 18:00 - Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
22/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017
23/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS – oppfyllelse av rensekrav.
24/18 Leie til eie
25/18 Avslutning av investeringsprosjekt - Tilpasninger Bankgården
26/18 Evaluering økt lærertetthet ved Vestby ungdomsskole
27/18 2. gangs behandling - detaljregulering for Erikstadsveien 321
28/18 2.gangs behandling - Detaljregulering - Vestbyhagen
29/18 2. gangs behandling - Stjernåsen - Detaljregulering
30/18 Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.18 - 30.04.2018
31/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - valg