Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 31.10.2022 kl. 13:00 - Vestby rådhus, Kommunestyresalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
65/22 Forhåndsforeleggelse - Felles renovasjonsarealer - Vestby
66/22 Endring av reglement for ungdomsrådet i Vestby kommune
67/22 Reklame i kommunale idrettsanlegg
68/22 Henvendelse om å sette opp fastmontert videokamera i Vestbyhallen
69/22 Lokal forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy
70/22 Høring - Endringer i kommuneloven
71/22 Eldreplan 2023 – 2035
72/22 2. gangsbehandling - S9 og S7 - Vestby sentrum - Detaljregulering
73/22 Innsigelse - Områderegulering Gylderåsen - Våler kommune
74/22 Tertialrapport 2 - Vestby Havn
75/22 Tertialrapport nr 2 2022 med budsjettendringer