Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 02.05.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
18/16 Fastsettelse av planprogram - områdereguleringsplan for Vestby sentrum
19/16 Klage på vedtak - Avslag på dispensasjon for påbygg og bruksendring av garasje - Gnr 9 Bnr 240 - Lokes vei 14
20/16 Gnr 132 Bnr 1092 - Søknad om dispensasjon - Brevik skole og grendesenter
21/16 Endret U-grad - Gnr 133 Bnr 625 - Tømmeråsen 15 A - Bolig A - Utbygging - Dispensasjon
22/16 Endret U-grad - Gnr 133 Bnr 691 - Tømmeråsen 15 A - Bolig B - Utbygging - Dispensasjon