Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 02.05.2017 kl. 17:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
22/17 Forhåndsforeleggelse - Nærbutikk Riøgda
23/17 Klagebehandling - Gnr 159 Bnr 23 - Laksaveien 52 - Riving deler av brygge og oppføring av flytebrygge
24/17 Klagebehandling- Gnr 152 Bnr 152 - Saltbuveien 27 - Riving og gjenoppbygging av bolig - Klage
25/17 Ytterligere redegjørelser dispensasjon U-grad - Gnr 133 Bnr 625 - Tømmeråsen 15 A - Bolig A - Utbygging - Dispensasjon
26/17 Ytterligere redegjørelse dispensasjon U-grad - Gnr 133 Bnr 691 - Tømmeråsen 15 B - Bolig B - Utbygging - Dispensasjon
27/17 2. gangsbehandling - Nordre Labo - Detaljreguleringsplan