Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 04.04.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
16/16 Behandling av klage - vedtatt detaljregulering for Kolåsveien/Båtbyggerveien
17/16 Klage på vedtak i PLM, sak 22/15 - Gnr 49 Bnr 23 - Stellas vei 19 - Dispensasjon for Garasjeplassering.