Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 04.06.2018 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
21/18 Uttalelse til planprogrammet for områderegulering av datasenter i Våler
21/18 1. gangs behandling - Meierikvartalet - detaljregulering
22/18 Forhåndsforeleggelse - Ørajordet - Detaljreguleringsplan
23/18 Klage - Mindre endring av reguleringsplan for Son havn nord
24/18 Klage - Gnr 79 Bnr 46 - Gamleveien 14 - Oppføring av tomannsbolig med dispensasjon
25/18 Klagebehandling - Gnr 144 Bnr 62 - Riulfsbakken 9 - Garasje
26/18 Behandling av dispensasjon - Gnr 63 Bnr 54 - Krokstrandveien 68 - Oppføring av fritidsbolig med bortfalt tillatelse
27/18 Behandling av klage - Gnr 133 Bnr 695 - Brevikveien 30 - Ny enebolig
28/18 Klage - Gnr 133 Bnr 456 - Gneisveien 4 A - Hagestue
29/18 Klagebehandling - Gnr 155 Bnr 7 - Gjølstadveien 191 - Bruksendring med dispensasjon
30/18 Klage - Gnr 64 Bnr 94 - Sjøveien 13 - Rive bygg
31/18 Søknad om mindre endring - Fjerning av steingjerde - Skoglundkollen - Detaljregulering