Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 05.09.2019 kl. 17:00 - Kantina, Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
52/19 Mindre endring av områdereguleringsplan Ramme gård - Parkering P3
53/19 Mindre endring av reguleringsplan for Hølen - Fjerning av p-plasser m.m.
54/19 Mindre endring av reguleringsplan for Brevik skole - Hegreveien 14-24 og Måltrostveien 11-13
55/19 Uttalelse til ny akvakulturtillatelse på Solbergstrand
56/19 Forhåndsforeleggelse - Saltbuveien - Detaljregulering
57/19 Klage - Gnr 135 Bnr 166, 129 og 167 - Labobakken 27 og 29 - Dispensasjon - Deling av grunneiendommer
58/19 Avslag på søknad om dispensasjon - Overskuddsmasser brukt på stedet istedenfor å kjøres bort - Gnr 2 Bnr 8, Gnr 81 Bnr 18 og Gnr 106 Bnr 20
59/19 Klage - Gnr 56 Bnr 43 - Bråtebuktveien 31 - Tilbygg
60/19 Klage - Gnr 9 Bnr 240 - Lokes vei 14 - Påbygg og bruksendring av garasje
61/19 Klage - Gnr 56 Bnr 125 - Løvlia 3 - Forstøtningsmur, riving og terrengarbeider
62/19 Klage - Gnr 31 Bnr 18 - Vestby hyttepark - 4 firemannshytter - Hus 10, 11, 12 og 13
63/19 Klage - Gnr 56 Bnr 8 - Bråtebuktveien 15 - Bruksendring fra fritidsbolig til bolig med dispensasjon
64/19 Klage - Gnr 133 Bnr 698 - Tømmeråsen 22 - Nytt bygg - Enebolig
65/19 Utsatt behandling av klage - Gnr 133 Bnr 206 - Tømmeråsen 27 - Ny bolig