Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 07.05.2018 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
14/18 2.gangs behandling - Detaljregulering - Vestbyhagen
15/18 2. gangsbehandling - Stjernåsen - Detaljregulering
16/18 2. gangs behandling - detaljregulering for Erikstadsveien 321
17/18 Klagebehandling - Gnr 12 Bnr 69 - Haugveien 7 - Ny enebolig med garasje
18/18 Avslag på klage - Gnr 144 Bnr 136 - Molvikveien 33 - Enebolig med sekundærleilighet
19/18 Klagebehandling - Gnr 155 Bnr 7 - Gjølstadveien 191 - Bruksendring med dispensasjon
20/18 Klage - Gnr 64 Bnr 94 - Sjøveien 13 - Rive bygg