Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 12.12.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
57/16 1. gangsbehandling - Vestbyhagen - Detaljregulering
58/16 1.gangs behandling - Stjernåsen- detaljregulering
59/16 Tilbygg i LNF område - Gnr 1 Bnr 9 og 35 - Osloveien 1451 - Tilbygg
60/16 Behandling av klage på vedtak om fritak fra krav om tilknytning til fjernvarme - Gnr 1 Bnr 64 - Treveien 15
61/16 Behandling av klage på vedtak om fritak fra krav om tilknytning til fjernvarme - Gnr 1 Bnr 45 - Stormåsan 11
62/16 Behandling av klage på vedtak om fritak fra krav om tilknytning til fjernvarme - Gnr 80 Bnr 6 - Torvuttaket 90
63/16 Behandling av klage på vedtak i byggesak uten krav om tilknytning til fjernvarme - Gnr 9 Bnr 86 - Rådhusgata 2-6/Sentrumsveien 7-9