Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 15.03.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
9/16 Klage på vedtak - Gnr 133 Bnr 625 - Tømmeråsen 15 A - Bolig A - Utbygging - Dispensasjon
10/16 Klage på vedtak - Gnr 133 Bnr 625 - Tømmeråsen 15 A - Bolig B - Utbygging - Dispensasjon
11/16 Klage på administrativt avslag, sak 15/02878 - 17, datert 19.01.2016 - Gnr 160 Bnr 87 - Storgata 49 - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Son Indre, Bevaringsområde, for utforming av ny bolig, båthus og garasje.
12/16 Behandling av klage på administrativt vedtak sak 15/02501-11 - avslag på søknad om tiltak m/dispensasjon bolig nr. 2 - Gnr 135 Bnr 33 - Kapellveien 8
13/16 Klage på vedtak i PLM, sak 22/15 - Gnr 49 Bnr 23 - Stellas vei 19 - Dispensasjon for Garasjeplassering.
14/16 Klage på dispensasjon for felling av trær i naturvernområde ved Son golfbane
15/16 2. gangs behandling av reguleringsplan for Vestsolveien 2-6A