Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 16.01.2017 kl. 17:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/17 Behandling av klage - Vedtatt detaljregulering for Skoglundkollen
2/17 Behandling av klage - Gnr 40 Bnr 17 - Vestre Pyttskogvei 17 - Rivning av eksisterende fritidsbolig med formål å oppføre ny
3/17 Behandling av klage - Gnr 60 Bnr 1 - Krokstrandveien 105 - Tilbygg
4/17 Gnr 65 Bnr 29 - Vadbakkveien 12 - Ulovlighetssak - Utførte tiltak i strandsonen
5/17 Behandling av klage - Gnr 133 Bnr 141 - Furustubben 11 - Ny enebolig
6/17 Behandling av klage - Gnr 133 Bnr 690 - Furustubben 13 - Enebolig med garasje