Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 16.04.2018 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
8/18 Mindre endring av reguleringsplan for Hølen - omlegging av g/s-vei, endringer av atkomster m.m.
9/18 Førstegangsbehandling - Gang- og sykkelvei - Hobølveien - Detaljregulering
10/18 Solhøy omsorgsboliger - 1. gangs behandling
11/18 Forhåndsforleggelse - Gang- og sykkelvei Berg - Pepperstad - Detaljregulering
12/18 Tredje 2. gangs behandling - Detaljregulering Vestby pukkverk
13/18 Klagebehandling - Gnr 107 Bnr 144 Snr 8 - Brandstadkollen 9 - Frittliggende bygning