Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 16.12.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
79/19 1. gangsbehandling - S9 og S7 - Detaljregulering
80/19 Mindre endring 3 - Wessel Park
81/19 Politisk behandling av avslått planinitiativ - Storgata 33
82/19 Klage - Gnr 133 Bnr 94 - Tømmeråsen 20 - Oppføring av enebolig
83/19 Klage - Dispensasjon utenfor byggesak - Gnr 126 Bnr 5 - Osloveien 702 - Nytt tilbygg og fasadeendring
84/19 Klage - Gnr 133 Bnr 140 - Tømmeråsen 33 - Rive uthus og bygge enebolig med basseng
85/19 Klage - Gnr 132 Bnr 1029 - Vardeveien 39 B - Oppføring av bolig
86/19 Klage - Gnr 132 Bnr 84 - Vestsolveien 7 B - Oppføring av enebolig
87/19 Klage - Gnr 132 Bnr 787 - Blåmeisveien 31 - Tilbygg og fasadeendring
88/19 Klage - Gnr 56 Bnr 595 - Strandveien 38 B - Enebolig
89/19 Reglement for befaringer - Plan- og miljøutvalget (PLM)
90/19 Klage - Gnr 142 Bnr 2 - Kongeveien 67 - Arealoverføring Gnr 141 Bnr 18
91/19 Klage på pålegg om retting og tvangsmulkt - Gnr 9 Bnr 240 - Lokes vei 14 - Påbygg og bruksendring av garasje