Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 17.02.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
3/16 1. gangsbehandling - Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Son
4/16 Planprogram for områdereguleringsplan Vestby sentrum - utleggelse til offentlig ettersyn
5/16 Klage på vedtak - Gnr 145 Bnr 10 - Nordre Kardervei 32 - Tilbygg
6/16 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen - Gnr 152 Bnr 135 - Endret bruk fra bolig til næring/kontor
7/16 Gnr 143 Bnr 170 - Parkveien 5 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Garasje
8/16 Vedtak seksjonering gnr 87 bnr 27