Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 17.08.2020 kl. 17:00 - Kommunestyresalen, Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
44/20 Tiltaksstrategier, økonomiske virkemidler for jordbruk og skogbruk for kommunene Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.
45/20 Ny veilysnorm for Vestby kommune
46/20 2. gangs behandling - Kulturkvartalet - Detaljregulering
47/20 Andregangsbehandling - Detaljregulering av Gartnerikvartalet B3 og B4
48/20 1. gangs behandling av reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Berg til Pepperstad
49/20 Mindre endring av reguleringsplan - Søndre Brevik - Adkomst til eiendom
50/20 Behandling av klage - Mindre endring av reguleringsplan for Norwegian Outlet - Parkering og løsning av logistikk
51/20 Klage - Såner brannstasjon - Detaljregulering
52/20 Behandling av klage på mindre endring av reguleringsplan for Søndre Brevik - Ringveien 58
53/20 Klage - Arealoverføring mellom eiendommene Gnr 135 Bnr 30 og Bnr 84 - Sonsveien 20
54/20 Klage - Gnr 160 Bnr 173 - Bråtenveien 1 - Bod og mindre fasadeendring
55/20 Klage - Gnr 9 Bnr 66 - Grøstadveien 5 - Riving og ny enebolig - Dispensasjon utenfor byggesak
56/20 Klage - Gnr 56 Bnr 43 - Bråtebuktveien 31 - Brygge
57/20 Klage - Gnr 9 Bnr 240 - Lokes vei 14 - Ettergodkjenning av takoverbygg
58/20 Klage - Gnr 133 Bnr 123 - Hestestien 20 - Oppføring av garasje
59/20 Klage - Gnr 133 Bnr 140 - Tømmeråsen 33 - Garasje med sekundærbolig

Infosaker
28/20 Klageavgjørelse vedrørende dispensasjon for flere parkeringsplasser på Oslo Fashion Outlet - Klagen tas til følge - Gnr 27 Bnr 29 - Vestbyveien 111 - Oslo Fashion Outlet - Parkering i tre plan
29/20 Fylkesmannen stadfester Vestby kommunes vedtak - Gnr 133 Bnr 19 - Brevikveien 7 - Tilbygg bygning - Garasje og paviljong
30/20 Fylkesmannen opphever delvis Vestby kommunes vedtak - Gnr 133 Bnr 206 - Tømmeråsen 27 - Ny bolig
31/20 Vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Viken - Gnr 145 Bnr 35 - Bruerveien 94 - Terrenginngrep
32/20 Tiltak for arkitekt- og byggenæringen - Ønsker øremerkede midler til bærekraftig stedsutvikling og overordnet planlegging i kommunene - Norske arkitekters landsforbund
33/20 Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet
34/20 Høring av Riksantikvarens forslag til revisjon av NBI-registerets kulturmiljøer i Viken fylkeskommune