Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 17.09.2018 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
44/18 Mindre endring av reguleringsplan - Skoglundkollen
45/18 Ny 2. gangs behandling - Stjernåsen - detaljregulering
46/18 Mindre endring av Store Brevik IV - Reguleringsplan
47/18 Klage - detaljregulering for Vestby pukkverk
48/18 Klage - Mindre endring - Son havn nord
49/18 2. gangsbehandling - detaljregulering - Meierikvartalet
50/18 Klage - Gnr 133 Bnr 250 - Sagbruksveien 47 - Tilbygg - Dispensasjon